top of page

               Workshops

Charles.jpg

Charles Hens

AnderHoofd

Charles Hens is operazanger, theatermaker en artistiek leider van Opera Theater Amsterdam (OTA). In 2021 maakte hij met OTA de voorstelling ANDERHOOFD over de zin van waanzin; 14 spelers met een verleden en heden van psychose stonden op het podium met het saxofoonkwartet Artvark en de harpist Nick Scholten en kropen in de huid van bovennatuurlijke wezens uit de opera’s van Henry Purcell en Philip Glass. Een voorstelling over de diepte, de rijkdom, de eenzaamheid en de angst van een psychose en vooral over de mens achter de diagnose.

ANDERHOOFD- De Workshop

Een workshop over de kracht van de verbeelding en de mens achter een label. Hoe kijken wij naar de ander? Wat vertelt ons het lichaam en de de taal van het lichaam? Hoe kunnen we veilig en krachtig zijn in onze kwetsbaarheid?

We werken in dit programma met korte zelfgeschreven teksten, een zelfportret, muziek en beweging.

kitlyn.jpg

Kitlyn Tjin A Djie

Beschermjassen

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en grondlegger van Beschermjassen, een werkmodel dat professionals in hulpverlening helpt om met een andere blik naar cliënten te kijken. De westerse blik is steevast gericht op het individu maar Beschermjassen betrekt altijd de familiale context, onderzoekt de historische en culturele bagage en verkent verschillende perspectieven die een bijdrage kunnen leveren als het lastig is. De relatie tussen de professional en de cliënt is daarbij een centrale factor.

 

Beschermjassen- De Workshop

Mensen met psychische kwetsbaarheden willen ons iets vertellen. Ze zijn vaak de derde generatie in een familiesysteem waarin de eerste generatie een groot verlies of trauma heeft meegemaakt, zoals een migratie, een oorlog, onderdrukking, geweld of een natuurramp.  De eerste generatie heeft de pijn letterlijk ervaren. De tweede generatie is loyaal aan de eerste generatie. De tweede generatie voelt de pijn van de eerste generatie en kan er niet over spreken omdat het voelbaar is dat het te pijnlijk is voor de eerste generatie. Als er geen ruimte is om uit te wisselen over de pijn en het verdriet van het verleden ontwikkelt de derde generatie vaak klachten om het schadelijke patroon te ontregelen en om het tij te keren. Ze vragen aandacht voor het niet-geziene, het niet-vertelde, het verborgene in de geschiedenis van de familie. Het zijn boodschappers, klokkenluiders, paradijsvogels, ontregelaars die als ze zich verbinden de kracht hebben om het zuurstof te zijn, niet alleen in de familie, maar ook in de gemeenschap, of zelfs in de samenleving.

 

 

Tim.JPG

   Tim Knoote

Inner Healer & Self-Expressive Breathwork

Self-Expressive Breathwork is about connecting to your own healing potential. Discover your truths from the depth of your soul that rise to consciousness when you allow your true nature express itself through your body.Derived from „Bipolar Breathwork by Sean Blackwell“ this approach is an effective combination of breathwork and Gestalt therapy that uses the breath, music and drawing in order to support the process.

Self Expressive Breathwork - De Workshop

In this workshop you will get an idea of this approach by experiencing a short session and a following sharing with the group. Self-Expressive Breathwork is for everyone who wants to explore and evolve in order to live a more conscious and self-empowered life.

Anneke.png

Anneke Sips

Inner Healer & Yoga

Anneke is een holistische Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige en werkt sinds 1998 in de psychiatrie. Ze is een van de eerste erkende yogatherapeuten (C-IAYT) in Nederland en oprichtster van ‘Network Yoga Therapy’. Ze is internationaal trainer en spreker en bouwt bruggen op het gebied van yoga maar ook op het gebied van geestelijke gezondheid. Haar expertise is te vinden in toegepaste filosofie en yoga voor geestelijke gezondheid, met name trauma en psychose. Naast het zien van mensen in therapie sessies, ontwerpt en biedt ze Integrative Yoga Therapy-programma's aan en leidt ze artsen en andere zorgprofessionals op om een ecosysteem van duurzame oplossingen voor gezondheid en welzijn te creëren. Naast yoga is de polyvagal theory volledig geïntegreerd in haar werk en leven, alsook Compassion Focussed Therapy en het werk van o.a. Gabor Mate, Bessel van der Kolk, Janina Fisher en Richard Schwartz.

 

Yoga & the Inner Healer - de Workshop

In deze sessie gaan we horen en ervaren hoe je je 'inner healer' kan ondersteunen, activeren en stabiliseren vanuit een klassiek yoga perspectief zodat je je weer in je kracht kan, mag, wil en durft te staan.

karen2.jpg

Karen Hamaker-Zondag

Lee Sannella en niet onderkende Kundalini ervaringen bij psychose

In deze workshop zal Karen ingaan op de vraag of elke 'psychose' wel echt een psychose is. Of dat we te maken hebben met een ervaring die in het oosten bekend staat als een 'kundalini-ontwaking'. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld en het werk van de Amerikaanse psychiater en kundalini onderzoeker Lee Sannella gaat Karen dit thema verder belichten.

Lidwien.jpg

Lidwien Schweitzer
& Maschinka Groot

Geestkracht

Lidwien Schweitzer, zorgvernieuwer, projectleider Arkin in de Wijk bij Arkin GGZ Amsterdam, ontwikkelaar digitale ondersteuning Lekker in je Vel Amsterdam

Maschinka Groot, zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid bij Arkin in een ambulant team voor psychiatrie & verslaving, lid van projectgroep Beeldverhaal ervaringsdeskundigen en eerstejaars student bij Caelestis, school voor astrologie, bewustzijn en spiritualiteit

 

Geestkracht- de Workshop

In deze afwisselende workshop gaan deelnemers aan de slag met het zoeken van bronnen van kracht in het leven. Geschetst wordt in persoonlijke verhalen hoe nieuwe, spirituele betekenisgeving aan ervaringen in het proces van herstel verdieping en verrijking geven. Deze bronnen van kracht nemen we mee om elkaar te inspireren in het samenleven- en werken in de wijk.   

Jeanette.jpg

Jeanette Eken-Benschop

Winti Cultus: een psychose of moet ik toch bidden?

Jeanette Eken-Benschop is ervaringsdeskundige en initiatiefneemster van Het Vertelkastje, waarmee ze in gesprek met het publiek openheid wil scheppen en begrip wil kweken rondom onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn. 

 

Ze neem je in haar workshop mee op een wereldse reis. Via haar Surinaamse achtergrond met ‘winti cultus’ naar haar  Nederlandse leven met een ‘psychose'. Ze vertel over haar ervaring met een psychose en de strijd tussen twee botsende culturen. Haar moeder met haar Rooms-katholieke achtergrond die zei: “Niet aankomen! Die dingen zijn er maar wij zijn er niet mee opgegroeid, ze zijn niet van ons.” Van haar moest Jeanette knielen en bidden om nog een psychose te voorkomen.


Maar haar schoonmoeder een ‘Echte’ nakomeling van de Marrons die zei: “Het is een ‘Obia’ onze cultuur mag je niet verwaarlozen die moet je in ere houden.” Volgens haar kon ze beter een ritueel bad ondergaan om te genezen. Was het voor moeilijk om te kiezen? Maar viel er wel wat te kiezen? Jeanette komt ons kennis bijbrengen en het een en ander uitleggen! Open je hart en laat je perspectief over ‘cultuur beschaving’ tot leven komen.


Zie voor meer informatie: www.hetvertelkastje.nl

 

mirjam.jpg

Mirjam van Hasselt

5Rhythms


Mirjam van Hasselt (1970) is al haar hele leven een beweger en danser. Na een ziekte in 1992 volgde er een zoektocht naar betekenisgeving in het land van meditatie en bewustzijnswerk. Ze ontmoette in 2003 de 5Rhythms en was meteen verkocht. De dans van de 5Rhythms bleek een heerlijke manier om zichzelf te ontdekken, te steunen, te bevrijden en “echt hier op aarde” te komen. Sinds 2010 geeft ze met veel plezier en toewijding de 5Rhythms in lessen, workshops en trainingen in binnen- en buitenland.

5Rhythms - De Workshop

In deze workshop zetten we ons lijf in beweging. Vrij en helemaal op onze eigen manier.
Geen pasjes, wel kwaliteiten van beweging en met muziek.
We volgen de wijsheid van ons fysieke lichaam om ons de weg te wijzen in ons innerlijke landschap. We vinden manieren om onszelf uit te drukken in ons lijf, voorbij woorden. Er is iets magisch en krachtigs om wat er in ons leeft uitdrukking te laten krijgen in ons fysieke lijf. Het maakt ons wakker, levendig en aanwezig. Het dansen van de 5Rhythms is een manier om onszelf meer thuis te gaan voelen in ons lijf en wie we zijn, precies zoals we zijn.
 

anouk.jpg

Anouk Brinkman en Ruud van Rijsingen

Oerouderschap en Psychose

Anouk Brinkman en Ruud van Rijsingen delen hun ervaringen met zwangerschappen, bevallingen en hechting. Wat doen deze processen met pasgeboren kinderen en hun ouders? Wat doet het met de psyche als grenzen niet worden gehoord ? In hoeverre houdt onze moderne samenleving rekening met de psychologische oer-behoeften?  Wat doet dit de ontwikkeling van de wil? Zou er een relatie zijn met het ontstaan van psychoses? En kan het zogenaamde Oer-Ouderschap een alternatieve route vormen?

OerOuderschap en Psychose - De Workshop

Tijdens de workshop ervaren we de sensitiviteit van het ongeboren leven. We zijn getuige van de kwetsbaarheid van zuigeling en moeder. En we maken verbinding met de systemen die onze kinderen bijstaan. Alle bewuste en onbewuste keuzes die we maken voor onze kinderen hebben gevolgen. Veel trauma's zijn zo vanzelfsprekend dat we ze als moderne ouders niet eens opmerken. Wat verstaan we onder Oer-Ouderschap? En we stellen ons de vraag of latere psychoses (deels) kunnen worden voorkomen.

 

 

image.png

Rich Eduard

De Aliran

Rich Eduard is grondlegger en voorzitter van Stichting Aliran Tenaga Dalam. Meer dan dertig jaar deelt hij de cultuur van zijn Javaanse voorouders. Met veelzijdige kennis en bevlogenheid past hij zijn ervaring toe in binnen- en buitenland. Dit doet hij als docent in cursussen,  workshops en lezingen.  Bovendien verzorgt Rich individuele begeleidingstrajecten en geeft hij vorm aan uiteenlopende ceremoniën. Rich brengt de tradities die lang verborgen zijn gebleven op sprekende wijze tot leven en geeft daarmee zelf het voorbeeld van Tenaga Dalam,  Innerlijke Kracht.

 

Aliran- de Workshop

De workshop zal een verdieping bieden in het thema, aarden en geaard blijven.

Middels diverse technieken zal ik de deelnemers meenemen naar de Kebatinan de Javaanse aarding technieken. Centraal staan beweging (Kembangan) en ademhaling technieken (Bernafas Tenaga Dalam). Daarnaast zal de traditionele visie behandeld worden.

Lied-van-de-Merel2.jpg

Merel de Waard

Daarheen en weer terug; een energetisch perspectief.

Merel de Waard is antropologe en energetisch therapeut. Een deel van haar familie is psychosegevoelig, waaronder zijzelf. Ze gelooft dat haar relatieve stabiliteit voor een groot deel te danken is aan de liefde en emotionele vaardigheden van haar moeder, die haar en andere gezinsleden steunde en opvoedde met aandacht voor hun gevoeligheden. Haar psychosegevoeligheid uitte zich daardoor in eerste instantie niet negatief, maar als een verhoogde spirituele gevoeligheid en helende handen, waarmee ze werkt in haar praktijk ‘Lied van de Merel’. Voor haar is dit werk niet alleen helend voor haar cliënten, maar ook een wezenlijk onderdeel van haar eigen heelheid. Energie die wordt onderdrukt, brengt uit balans, energie die stroomt, brengt juist balans.

 

Daarheen en weer terug- de workshop

Een spirituele ervaring, of meerdere, zou je kunnen zien als een reis. Je neemt een kijkje in een andere wereld. Soms spontaan, soms door spirituele oefening, of door het gebruik van plantmedicijnen. Een eenheidservaring laat je niet onberoerd. Er is integratietijd nodig en soms kun je er flink van in de war raken.

 

Door de eeuwen heen zijn er spirituele stromingen geweest die aanwijzingen hebben gegeven hoe je zo’n reis veilig aflegt. Van de aarde, naar de ‘hemel’ en weer terug. In deze workshop kijken we naar een aantal van deze aanwijzingen, met de nadruk op processen in je energieveld en je lichaam. Wat is de verhouding tussen bewustzijn, energie en je fysieke lichaam? Hoe kunnen we psychotische klachten begrijpen die je onderweg kunt ervaren? Waarom zou je medicijnen inzetten als het een spiritueel transformatieproces betreft? Wat is de rol van trauma? Hoe zorg je voor balans onderweg? En wat heeft liefde ermee te maken?

bottom of page