Helende Workshops

Siv.jpg

 Siv Rydheim

Hurdal Recovery Center

Siv stond mede aan de wieg van het ontstaan van het Hurdal Recovery Center. Een plek in Noorwegen waar mensen die een psychose ondergaan terecht kunnen. Waar de natuur, creativiteit, yoga, beweging en voeding worden gezien als de belangrijkste 'medicijnen'. Hoe hebben ze dit in Noorwegen voor elkaar gekregen en welke lessen zijn er geleerd over de afgelopen jaren?

DSC04554.JPG

Jim van Os & Simona Karbouniaris

De kracht van de samenleving

In deze interactieve workshop willen we samen met de aanwezigen verkennen hoe een healing community kan worden gecreëerd, wat is daarvoor nodig, welke kwaliteiten en krachten kunnen worden aangeboord? Kan dat in het bestaande (ggz) systeem, of juist beter daar buiten? Na een korte introductie over ervaringsdeskundigheid, herstelgericht en traumasensitief werken, is er ruimte om ideeën en inspiratie uit te wisselen.

 

Tim.JPG

Monika Kettler & Tim Knoote

Self-Expressive Breathwork

Self-Expressive Breathwork is about connecting to your own healing potential. Discover your truths from the depth of your soul that rise to consciousness when you allow your true nature express itself through your body.Derived from „Bipolar Breathwork by Sean Blackwell“ this approach is an effective combination of breathwork and Gestalt therapy that uses the breath, music and drawing in order to support the process. In this workshop you will get an idea of this approach by experiencing a short session and a following sharing with the group. Self-Expressive Breathwork is for everyone who wants to explore and evolve in order to live a more conscious and self-empowered life.

GiltheGrid.jpg

Gil de Grid

Amenti Move Meant

In deze workshop zal Gil je de door hem ontwikkelde MoveMeant methodiek laten ervaren. Een transformerende methode die bewustzijn brengt over de connectie tussen lichaam en geest en handvatten geeft om het vermogen tot zelfexpressie en -bewustzijn te vergroten.

Anouk.png

Anouk Josephina

Mij Niet Gezien

Anouk doorleefde een psychose. Later ontdekte ze de betekenis van deze ervaring. Emoties die lang onderdrukt waren wilden naar buiten. Daarom is ze tegenwoordig dienstbaar aan alles wat geuit wil worden. Stembevrijding kwam op haar pad. Welk geluid wil in jou gehoord en gezien worden? Wat kun je niet in woorden uitdrukken, maar wel met klank?

Meer over Anouk op haar website: www.dejankfabriek.nl

OlafGalish.jpg

Olaf Galisch

Peer Supported Open Dialogue

Olaf werkt als psychiater en directeur bij GGZ Friesland. 2016 leerde hij Open Dialogue kennen. Deze werkwijze is in Finland door Jaakko Seikkula ontwikkeld. In de kern gaat het om openheid, luisteren, respect en reflectie. Het klinkt eenvoudig maar het is niet makkelijk in een omgeving van snelle oplossingen en weinig verbinding op deze manier te werken. Toch zijn er nu 4 jaar ontwikkeling en ervaring in Nederland waarover Olaf gaat spreken.

Pien.jpg

Pien Leendertse

Soteria Huis te Goes

In 2011 is binnen GGZ instelling Emergis een Soteria huis opgericht; een kleinschalige opname- en behandelafdeling voor jonge mensen met een (eerste) psychose. Binnen Soteria wordt een geïntegreerd behandelaanbod geboden, met de nadruk op een warme, normaliserende omgeving en het bieden van persoonlijke nabijheid tijdens de psychotische crisis. Het Soteria huis werd opgezet naar het voorbeeld van het Soteria netwerk in Duitsland en Zwitserland (https://soteria-netzwerk.de). In deze landen bestaan verschillende Soteria huizen, zowel binnen als buiten de reguliere GGZ instellingen.

De vroege psychosezorg is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest, waarbij naast aandacht voor afname van klachten, ook groeiende aandacht was voor thema’s als sociale inclusie en geïnternaliseerd stigma. Indien klinische opname in deze fase noodzakelijk is, staat de behandeling vaak in het teken van beheersing van klachten. Deze workshop gaat in op hoe het Soteria-model een mooi framework biedt om interventies op gebied van zowel biologisch, alsook psychologisch en sociaal vlak te combineren, in de klinische behandeling van psychose. Maar ook hoe het modelgetrouw werken volgens de Soteria principes soms op gespannen voet kan staan met allerlei beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Welke uitdagingen kwamen we onderweg tegen, hoe houd je de verbinding, en hoe creëren we met elkaar meer aandacht voor thema’s als stigma, persoonlijke nabijheid, sociale inclusie, zelf-regie?

Jelmer.jpg

Jelmer van Nimwegen en Marieke van Bakel

De Helende Kring

Ervaar de genezende kracht van een harmonische groep die zich vanuit compassie afstemt op heling. We werken met encounter, gong, stem, klankschalen, mantra en meditatieve afstemming op de universele energie van mededogen en genezing.

 

Je ziel is geen fysiek orgaan, maar een complex, dynamisch, energetisch proces. Je emoties, je stemming, je staat van zijn en je karakter hangen daarmee dus af van je afstemming: met welke frequentie van de kosmische levensenergie ben je in harmonie? In onze workshop richt je je aandacht en intentie op de hoge frequentie van heling - van jezelf en van de gelijkgestemde zielen om je heen.

 

In onze psychologenpraktijk 'Het Vierde Pad' en het 'Ned. Inst. voor Natuurlijk Psychisch Herstel', werken we systematisch aan de versterking van het zelfhelend vermogen van lichaam, ziel en geest, als het betere alternatief voor de versuffende en verslavende psycho-actieve medicatie van de psychiater. Dit is een van onze methoden. Doe mee, draag bij en ervaar!