Helende Methodieken

Dirk.png

Open Dialogue is een sociaal netwerkbenadering waarin de cliënt bepaalt wie tot diens netwerk behoort. Het doel van Open Dialogue is taal te vinden om ontwrichtende ervaringen te kunnen delen en betekenis te geven, en steun in het netwerk en daarbuiten te genereren. Beslisssingen worden gezamenlijk genomen. Tolereren van onzekerheid en het bevorderen van een dialoog kenmerken deze methodiek.

Peer Supported Open Dialogue

Dirk Corstens & Heleen Wadman

Dan.png

Dan Fisher developed his own educational program to assist others and ourselves in emotional distress: eCPR helps people gain a sense of power, meaning and hope. It is an through three simple steps: Connecting, emPowering and Revitalizing

Participants will learn and practice the key concepts involved in effectively transforming distress into healing. In addition, eCPR improves everyday communication by bringing more colors and contours to our world. eCPR is useful for the general public, community workers, family members, first responders, teachers and others. No previous training is necessary.

Emotional CPR

Dan Fisher

Tim.JPG

Self-Expressive Breathwork is about connecting to your own healing potential. Discover your truths from the depth of your soul that rise to consciousness when you allow your true nature express itself through your body.Derived from „Bipolar Breathwork by Sean Blackwell“ this approach is an effective combination of breathwork and Gestalt therapy that uses the breath, music and drawing in order to support the process. In this workshop you will get an idea of this approach by experiencing a short session and a following sharing with the group. Self-Expressive Breathwork is for everyone who wants to explore and evolve in order to live a more conscious and self-empowered life.

Self-Expressive Breathwork

Monika Kettler & Tim Knoote

Lied-van-de-Merel2.jpg

Merel geeft een workshop over de energetische kant van psychosegevoeligheid: hoe zien de verschillende verschijningsvormen van psychose (gevoeligheid) eruit? Welke factoren spelen mee en wat is de wisselwerking tussen je lichaam en je energieveld hierbij? Wat kun je doen om jezelf of je familielid/vriend(in) te helpen herstellen? Wat is vanuit energetisch perspectief helpend om episodes te voorkomen?

Meer over Merel op haar website: www.liedvandemerel.nl

Energetisch perspectief op  psychosegevoeligheid

Merel de Waard

Anouk.png

Anouk doorleefde een psychose. Later ontdekte ze de betekenis van deze ervaring. Emoties die lang onderdrukt waren wilden naar buiten. Daarom is ze tegenwoordig dienstbaar aan alles wat geuit wil worden. Stembevrijding kwam op haar pad. Welk geluid wil in jou gehoord en gezien worden? Wat kun je niet in woorden uitdrukken, maar wel met klank?

Meer over Anouk op haar website: www.dejankfabriek.nl

Mij Niet Gezien

Anouk Josephina

jelmer.jpg

We kijken niet alleen maar naar je denken in het herstelproces, maar we betrekken je hele wezen bij ons integrale, holistische herstelprogramma: we werken met je aan de fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele aspecten van je Zijn. Dat doen we vanuit een eigen, unieke methode, die wij genoemd hebben: Het Vierde Pad van Transformatie.

Meer over Het Vierde Pad op de website: www.hetvierdepad.nl

Het Vierde Pad

Jelmer van Nimwegen & Marieke van Bakel

  • Facebook - White Circle
  • YouTube Social  Icon

2019 Crazywise Conference