OVER ONS

Door de jaren heen zijn er verschillende mensen betrokken geweest bij de organisatie van Crazywise Conferenties en aanverwante activiteiten. Onze organisatiestructuur is informeel en mensen dragen voor kortere of langere tijd bij, afhankelijk van eigen impulsen en behoeften. Betrokkenheid, deskundigheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke (voor)waarden binnen ons team, dat momenteel bestaat uit de onderstaande personen:

Foto Jose.jpg

JOSÉ HOEKSTRA

jose@crazywise.nl

José is van huis uit antropologe en bewegings-expressietherapeute, maar kwam door een kundalini ontwaken in India in psychose terecht. Meerdere psychosen volgden, wat leidde tot een lange helingsweg langs allerlei therapeuten en therapievormen en de verwerking van verschillende trauma’s.
Ze schreef blogs en artikelen voor de patiëntenvereniging Plusminus, voor magazine GGZtotaal en Psychosenet over haar ervaringen. Inmiddels werkt ze als ervaringsdeskundig cliëntondersteuner voor RCOdeHoofdzaak in Alkmaar. Daarnaast geeft ze ondersteuning per mail en telefoon aan mensen via haar website over kundalinicrisis. Een andere kijk op psychose dan alleen maar ziekte is voor haar echt een passie en missie. Sinds de tweede conferentie is ze betrokken bij de organisatie van Crazywise Conference.

Tim.JPG

TIM KNOOTE

tim@crazywise.nl

Tim is afgestudeerd als Gezondheidszorg Technoloog (BSc) en opgeleid tot Ervarings-deskundige (Howie the Harp).  Hij biedt lichtpuntjes binnen en buiten het zorgdomein door een crisis te benaderen vanuit een positieve mindset met de mogelijkheid tot transformatie. Met behulp van Sean Blackwell’s ademretreats, continue reflectie en het uiten en documenteren van zijn verhaal, heeft hij zijn “psychische kwetsbaarheid” weten te integreren. De laatste tijd is Tim veel te vinden in de media. Ondertussen werkt hij in het UMCU binnen de gesloten psychiatrie, draagt hij als gastspreker/docent  bij aan congressen en Hogescholen en is hij bereikbaar voor het eSpreekuur van Psychosenet, en verbonden aan een tal projecten (Crazywise, Koplopers, Labyrinth Psychotica).

michiel.jpg

MICHIEL VAN DEN OEVER

michiel@crazywise.nl

Jacco praktijk.jpg

JACCO VAN SANDIJK

jacco@crazywise.nl

Jacco is Jungiaans dieptepsycholoog en werkzaam als coördinator bij Centrum de Brouwerij. Hij draagt deze vorm van vernieuwende psychosezorg een warm hart toe. Op kleine schaal kan dit centrum grote verschillen maken in zorg voor de ander.
Sinds de tweede editie is hij één van de organisatoren van de  Crazywise Conference, een mooi platform om de verschillende visies op psychosezorg bij elkaar te brengen. Buiten De Brouwerij organiseert hij in de zomermaanden evenementen als het Kwaku Summer Festival en het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam.

Ruud.jpg

RUUD VAN RIJSINGEN

ruud@crazywise.nl

Ruud studeerde economie, in een poging om iets van onze complexe werkelijkheid te gaan begrijpen. Hij werkte bij een bank om het geldsysteem te doorgronden, maar besefte gaandeweg dat deze pogingen in wezen betrekking hadden op hemzelf. ‘Wie ben Ik?’ werd de belangrijkste vraag. Een studie aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen volgde.
Ruud vult nu zijn dagen met ontmoetingen met medemensen, in de rol van POH GGZ of in de context van zijn Zielevonk MV. De impact en begeleiding van psychisch trauma en de ontwikkeling van de Wil staan daarin vaak centraal. Ruud geniet ervan hoe de Crazywise constellatie zich als een Menselijke Venootschap doorontwikkelt. Zijn droom is het creëren van een natuurlijke plek waar datgene wat we onderweg leren in de praktijk gebracht gaat worden.

Charlotte.png

CHARLOTTE APELDOORN

charlotte@crazywise.nl

Michiel is psychiater en werkzaam bij Optimaal Leven Drenthe, een wijkteam waarin echt herstelgericht gewerkt wordt. Zijn visie is dat contact de basis is van behandeling in de GGZ ook, (of juist!) als mensen op hun kwetsbaarst zijn. Contact leggen kan op verschillende manieren, vanuit verschillende visies en het is goed om daarover verhalen te delen. Crazywise vindt hij een prachtig platform daarvoor.

Jeroen.jpg

JEROEN ZWAAL

jeroen@crazywise.nl

Foto Anna.jpg

Anna is GZ-psychologe en werkt grotendeels volgens haar visie 'herstellen in een leefgemeenschap in de natuur'. Zij werkte voorheen jarenlang in de revalidatie (eerst als fysiotherapeut, later als gz-psycholoog) naast de psychiatrische afdeling. Wat zij daar meemaakte en haar eigen groei in het omgaan met (heftige) emoties en gevoelens, heeft haar visie vorm gegeven.
Onze totale levensenergie benutten en zeker die van de heel sensitieven is haar missie geworden, omdat zij, volgens haar, het potentieel bezitten om ons een andere kant op te gidsen; dichter bij onszelf, de natuur en elkaar. Aan deze omwenteling in de GGZ hoopt zij haar bijdrage te kunnen leveren door onder andere de organisatie van de Crazywise Conference.

Angele.jpg

ANGÈLE DE JONG

angele@crazywise.nl

Angèle kreeg  in haar jong volwassenheid met een paar stevige trauma's te maken en belandde in de psychiatrie, die zij als zeer herstel-belemmerend ervoer.  Drie psychosen verder koos zij voor dingen die wél echt hielpen, namelijk:  afstuderen, werken, plezier maken, kunst en muziek. Bij het RIAGG in Amsterdam (nu Mentrum van Arkin) werd zij behandeld door een psychiater die tevens homeopaat was, met een andere aanpak. Zij werd voorlichter onderwijs en projectleider loopbaanontwikkeling, arbeidsmarkt en diversiteitsbeleid voor diverse ministeries. Na ingrijpende life-events kreeg zij rond haar 45 een korte psychose  en meldde zichzelf aan bij De Brouwerij in Amsterdam. Hierna ging zij zich op ervaringsdeskundigheid richten en startte een eigen leerweg.  Zij schaarde zich bij de vernieuwers in en rondom zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur en het sociale domein en stond onder andere aan de wieg van Psychosenet. Angèle is momenteel werkzaam voor Arkin/Mentrum, Arkin Training en Ontwikkeling en werkt op zzp basis als kwartiermaker, ontwikkelaar, adviseur, trainer, en projectleider voor onder andere Mind, GGD Amsterdam en het sociaal domein van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij verbonden aan  Stichting Wat Doe Jij? en Beautiful Distress. Sinds 2018 maakt zij deel uit van het organisatieteam van Crazywise Conference.

ANOUK BRINKMAN

anouk@crazywise.nl

Anouk is oprichter van de Jankfabriek  waarmee ze verhalen deelt die raken en lessen stembevrijding geeft. Opgeleid als journalist schreef ze vijftien jaar voor vak- en special interestbladen over de gezondheidszorg. In 2016 maakte ze vlak na de geboorte van haar dochter en overlijden van haar moeder en tante een psychose door, hetgeen leidde tot een persoonlijke ontwikkelingstocht waarin stembevrijding een grote rol speelt. Anouk volgde en assisteerde diverse workshops bij Jos Haase en doorliep een deel van de opleiding stembevrijding bij Jan Kortie. Daarbuiten deed ze diverse lichaamsgerichte trainingen en workshops, in de overtuiging dat lichaamswerk de sleutel is in het herstelproces. Over haar psychose-ervaringen maakt ze een verhalende podcastserie die in de loop van 2021 verschijnt.

Charlotte was van 2004 tot 2010 in behandeling bij het GGZ voor een reeks van klachten. Ze kreeg daar allerlei diagnoses voor, waarvan de laatste een schizoaffectieve stoornis, en veel soorten medicijnen, zoals antipsychotica en stemmingsstabilisatoren, therapieën zoals CGT en als laatste redmiddel Electroconvulsie Therapie. Omdat deze behandelingen haar meer kwaad dan goed deden heeft ze zich in 2010 uit laten schrijven.

 

Ze leerde dat er betere manieren zijn om met haar klachten om te gaan. Zo begon ze met gezond eten, meditatie en kwam ze erachter dat ze autisme/hooggevoeligheid en trauma aan de basis van haar klachten lagen. Psychedelica heeft haar veel inzicht gegeven, in hoe om te gaan met haar gevoeligheid en hoe ze haar trauma’s kan helen. Na zes jaar psychiatrie was ze meer zombie dan mens. Het was een levensreddende beslissing voor haar om daar afscheid van te nemen, en te onderzoeken waar planten haar wél konden helpen.

 

Het gebruik van planten kent allerlei risico's en jarenlang durfde ze er daarom niet aan te beginnen. Maar ze kwam erachter dat ze ook kon praten met mensen die ervaring hadden, en zo van ze kon leren. Toen ze genoeg wist, durfde ze de stap te wagen. Het bracht haar in een confronterend en intens proces, waarin ze nog steeds zit. Maar het is ook een ontzettend helend proces, waarin ze steeds dichter tot haarzelf komt.

Jeroen Zwaal ziet zichzelf allereerst een creatieve verbinder. Hij komt uit een gezin waar veel mis mee was. Drie van de zes gezinsleden bleken psychosegevoelig te zijn, waaronder hijzelf. Via verschillende rollen (naaste, Social Work hulpverlener, coach, trainer, ervaringsdeskundige en sinds kort ook kunstenaar) knoopte hij allerlei losse eindjes aan elkaar om tot één visie te komen.

Een visie waar een mentale crisis zoals een psychose veel meer is dan alleen een ziekte. Waar onderliggend trauma vaak een oorzaak is van problemen en hoe we een proces van heling kunnen aangaan vanuit medemenselijkheid in plaats via protocollen.