OVER ONS

Door de jaren heen zijn er verschillende mensen betrokken geweest bij de organisatie van Crazywise Conferenties en aanverwante activiteiten. Onze organisatiestructuur is informeel en mensen dragen voor kortere of langere tijd bij, afhankelijk van eigen impulsen en behoeften. Betrokkenheid, deskundigheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke (voor)waarden binnen ons team, dat momenteel bestaat uit de onderstaande personen:

JOSÉ HOEKSTRA

José Hoekstra is van huis uit antropologe en bewegings-expressietherapeute, maar kwam door een kundalini ontwaken in India in psychose terecht. Meerdere psychosen volgden, wat leidde tot een lange helingsweg langs allerlei therapeuten en therapievormen en de verwerking van verschillende trauma’s.
Ze schreef blogs en artikelen voor de patiëntenvereniging Plusminus, voor magazine GGZtotaal en Psychosenet over haar ervaringen. Inmiddels werkt ze als ervaringsdeskundig cliëntondersteuner voor RCOdeHoofdzaak in Alkmaar. Daarnaast geeft ze ondersteuning per mail en telefoon aan mensen via haar website over kundalinicrisis. Een andere kijk op psychose dan alleen maar ziekte is voor haar echt een passie en missie. Sinds de tweede conferentie is ze betrokken bij de organisatie van Crazywise Conference.

TIM KNOOTE

Tim Knoote, is een jongeman van 26 jaar, afkomstig uit Rotterdam. Hij is afgestudeerd als Gezondheidszorg Technoloog (BSc) en opgeleid tot Ervarings-deskundige (Howie the Harp).  Hij biedt lichtpuntjes binnen en buiten het zorgdomein door een crisis te benaderen vanuit een positieve mindset met de mogelijkheid tot transformatie. Met behulp van Sean Blackwell’s ademretreats, continue reflectie en het uiten en documenteren van zijn verhaal, heeft hij zijn “psychische kwetsbaarheid” weten te integreren. De laatste tijd is Tim veel te vinden in de media. Ondertussen werkt hij in het UMCU binnen de gesloten psychiatrie, draagt hij als gastspreker/docent  bij aan congressen en Hogescholen en is hij bereikbaar voor het eSpreekuur van Psychosenet, en verbonden aan een tal projecten (Crazywise, Koplopers, Labyrinth Psychotica).

JACCO VAN SANDIJK

Jacco van Sandijk is Jungiaans dieptepsycholoog en werkzaam als coördinator bij Centrum de Brouwerij. Hij draagt deze vorm van vernieuwende psychosezorg een warm hart toe. Op kleine schaal kan dit centrum grote verschillen maken in zorg voor de ander.
Sinds de tweede editie is hij één van de organisatoren van de  Crazywise Conference, een mooi platform om de verschillende visies op psychosezorg bij elkaar te brengen. Buiten De Brouwerij organiseert hij in de zomermaanden evenementen als het Kwaku Summer Festival en het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam.

ANNA AFMAN

Anna Afman is GZ-psychologe en werkt grotendeels volgens haar visie 'herstellen in een leefgemeenschap in de natuur'. Zij werkte voorheen jarenlang in de revalidatie (eerst als fysiotherapeut, later als gz-psycholoog) naast de psychiatrische afdeling. Wat zij daar meemaakte en haar eigen groei in het omgaan met (heftige) emoties en gevoelens, heeft haar visie vorm gegeven.
Onze totale levensenergie benutten en zeker die van de heel sensitieven is haar missie geworden, omdat zij, volgens haar, het potentieel bezitten om ons een andere kant op te gidsen; dichter bij onszelf, de natuur en elkaar. Aan deze omwenteling in de GGZ hoopt zij haar bijdrage te kunnen leveren door onder andere de organisatie van de Crazywise Conference.

RUUD VAN RIJSINGEN

Ruud van Rijsingen studeerde economie, in een poging om iets van onze complexe werkelijkheid te gaan begrijpen. Hij werkte bij een bank om het geldsysteem te doorgronden, maar besefte gaandeweg dat deze pogingen in wezen betrekking hadden op hemzelf. ‘Wie ben Ik?’ werd de belangrijkste vraag. Een studie aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen volgde.
Ruud vult nu zijn dagen met ontmoetingen met medemensen, in de rol van POH GGZ of in de context van zijn Zielevonk MV. De impact en begeleiding van psychisch trauma staan daarin vaak centraal. Het idee van de Crazywise Conference ontstond in 2012 door een bijzondere samenloop van omstandigheden. Ruud geniet ervan hoe de Crazywise constellatie zich als een Menselijke Venootschap doorontwikkelt. De droom is het creëren van een natuurlijke plek waar datgene wat we onderweg leren in de praktijk gebracht gaat worden.

ANGÈLE DE JONG

Angèle kreeg  in haar jong volwassenheid met een paar stevige trauma's te maken en belandde in de psychiatrie, die zij als zeer herstel-belemmerend ervoer.  Drie psychosen verder koos zij voor dingen die wél echt hielpen, namelijk:  afstuderen, werken, plezier maken, kunst en muziek. Bij het RIAGG in Amsterdam (nu Mentrum van Arkin) werd zij behandeld door een psychiater die tevens homeopaat was, met een andere aanpak. Zij werd voorlichter onderwijs en projectleider loopbaanontwikkeling, arbeidsmarkt en diversiteitsbeleid voor diverse ministeries. Na ingrijpende life-events kreeg zij rond haar 45 een korte psychose  en meldde zichzelf aan bij De Brouwerij in Amsterdam. Hierna ging zij zich op ervaringsdeskundigheid richten en startte een eigen leerweg.  Zij schaarde zich bij de vernieuwers in en rondom zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur en het sociale domein en stond onder andere aan de wieg van Psychosenet. Angèle is momenteel werkzaam voor Arkin/Mentrum, Arkin Training en Ontwikkeling en werkt op zzp basis als kwartiermaker, ontwikkelaar, adviseur, trainer, en projectleider voor onder andere Mind, GGD Amsterdam en het sociaal domein van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij verbonden aan  Stichting Wat Doe Jij? en Beautiful Distress. Sinds 2018 maakt zij deel uit van het organisatieteam van Crazywise Conference.

  • Facebook - White Circle
  • YouTube Social  Icon

2019 Crazywise Conference